Show en demonstratie met Uilen en Oehoe's

Uilen

Kerkuil

Latijnse naam: Tyto Alba
De kerkuil leeft bij boerderijen en dorpen in halfopen kleinschalige landschappen.
Hij broedt in boerenschuren, kerktorens en andere bouwwerken, een enkele keer ook in een holle boom.
Zijn voedsel bestaat uit veldmuizen, aangevuld met huisspitsmuizen en bosspitsmuizen.
De kerkuil komt voor in verschillende kleuren, van zeer licht tot bijna zwart.

Zwarte kerkuil

Latijnse naam: Tyto Alba Gutata
De zwarte kerkuil is een ondersoort van de normale kerkuil.
Deze zwarte kerkuil komt voor in het zuiden van Europa.
Deze uil is verder eigenlijk geheel gelijk aan de gewone kerkuil.

Bosuil

Latijnse naam: Strix Aluco
Grootte: 38 cm
Deze vogel komt in Nederland voor. Hij leeft in bosrijke gebieden, maar ook wel in parken en grotere tuinen.
Hij jaagt vooral op muizen, maar ook op insecten, regenwormen, kleinere vogels, amfibieŽn en vleermuizen.
Bosuilen broeden vrij vroeg, zo rond februari kun je soms al bewoonde nesten vinden.
De bosuil komt voor in een bruine en grijze tint.

Sneeuwuil

Latijnse naam: Nyctea Scandiaca
Grootte: 53-66 cm
Het sneeuwuil mannetje is nagenoeg helemaal wit.
Het vrouwtje daarentegen heeft veel zwarte tekeningen in het verenkleed.
Deze vogel broedt van mei tot midden september op de toendra's of hoogvlakten boven de boomgrens, bij voorkeur met verspreide rotsen en goed uitzicht in alle richtingen.
Sneeuwuilen jagen overdag en in de schemering en dan voornamelijk op lemmingen en andere muizen, konijnen en vogels.

Steenuil

Latijnse naam: Athena Noctua
Het kleinste uiltje dat het hele jaar in ons land voorkomt.
Zijn dagelijkse kost bestaat uit muizen, regewormen, kikkers, mollen, insecten en soms een klein zangvogeltje.
In maart / april hebben ze de baltsperiode, waarna zo'n 4 eieren worden gelegd.
In Nederland is de Steenuil te vinden in een graslandschap met houtwallen, knotwilgen en oude hoogstambomen en verspreid staande boerderijen met erfbeplanting.

Dwergooruil

Latijnse naam: Otus Scops
De dwergooruil, ook wel schreeuwuil, is circa 19 cm groot en weegt ongeveer 100 gram.
Ze hebben donkere ogen en komen vrij algemeen in het zuiden van Europa voor.
De dwergooruil is een van de weinige soorten uilen die trekken.
Dwergooruilen leven voornamelijk van grote insecten en kevers, en zo af en toe van muizen.

Braziliaanse dwerguil

Latijnse naam: Glaucidium Brasilianum
Grootte: 13-14 cm
Dit kleine uiltje is een dagjager net als de steenuil en komt voor in midden en zuid Amerika.
Hij voedt zich voornamelijk met muizen en kleine vogeltjes die ongeveer zo groot zijn als hijzelf.
Daarnaast leeft deze dwerguil ook van hagedissen en insecten.
De dwerguil jaagt vliegend of vanaf een uitkijkpost.
Zijn snelle vlucht is een stuk minder geruisloos dan die van andere uilen.
Ze leggen meestal tussen de 5 en 7 eitjes die met tussenpozen van 2 dagen gelegd worden

Oehoe's

Europesche Oehoe

Latijnse naam: Bubo Bubo
De Europese Oehoe is de grootste uil.
Ze kunnen wel een spanwijdte bereiken van ongeveer 2 meter.
In het wild jagen ze op muizen tot zelfs kleine reekalveren.
In het Engels noemt men de Europese Oehoe ook wel de "Eagle Owl".

Amerikaanse Oehoe

Latijnse naam: Bubo virginianus
De Amerikaanse Oehoe heeft een uitstekend gehoor, kan zelfs muizen onder een laag sneeuw horen lopen.
Wordt ook wel de vliegende tijger genoemd, omdat hij prooien vangt zoals stekelvarkens en stinkdieren.

Canadese Oehoe

Latijnse naam: Bubo Virginianus Subarticus
Deze uil heeft een licht verenkleed en toont veel overeenkomsten met de Europese Oehoe.
Zijn voedsel bestaat voornamelijk uit kleine zoogdieren en vogels.
Hij graaft zijn nest in de grond en soms gebruikt hij een oud nest van een roofvogel.
Ze paren aan het einde van de winter.

Bengaalse Oehoe

Latijnse naam: Bubo Bubo Bengalensis
Grootte: 50-56 cm
Deze Oehoe komt voor in Zuid-AziŽ o.a. in het westen vd Himalaya, Pakistan, India, Kashmir en Nepal.
Ze leven in rotsachtige heuvels met struiken en woestijnachtige gebieden met rotsen en struiken.
Ze broeden van februari tot april.
Ze jagen vooral op ratten en muizen, maar ook wel op vogels, reptielen, kikkers en grote insecten.
Alle mogelijkheden bij De Valk Roofvogels met uilen, uilenshows en demonstraties